Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 40,00 €/vuosi

Jäsenmaksujen perinnän yhteydessä peritään huomautuksesta, jos sellainen on seuran jäsenelle jouduttu lähettämään 5,00 €/huomautuskerta.