PM-ajokokeet

Muistutus. Seura on varannut seuraavat maastot pm-ajokokeisiin 10.10.2015: Tomppeli, Pekanmaa, Ulkula-Paasilinja.